Умови користування

ДОГОВІР ПРО УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ
Цей Договір про умови використання Інтернет-порталу (надалі – "Договір") є укладеним міжкомпанією DAIGlobalLLC (далі – "DAI"), в рамках проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (далі – "USAID") "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" (далі – "Проєкт"), з одного боку, та суб’єктом підприємницької діяльності, фізичною особою, організацією, або юридичною особою, яка згодна з умовами цього Договору (далі – "Користувач"), з іншої сторони.

Цей Договір є публічним та публікується в мережі Інтернет за адресою: [зазначити: адресу].Публікація цього Договору розглядається DAI як направлення будь-якій особі, що досягла 18-річного віку, організації або юридичній особі публічної оферти з урахуванням п. 2.1.3 цього Договору. Публікуючи цей Договір, DAI пропонує вказаним особам укласти з ним Договір на умовах, що викладені в даному Договорі.

Надалі DAI та Користувач кожен окремо іменуються "Сторона", а разом – "Сторони".

ОСКІЛЬКИ, Виконавці-партнери, як визначено нижче, зокрема, VFI, у тісній співпраці з командою, яка працює над реалізацією Проєкту, забезпечують розробку та реалізацію Програми, як визначено нижче.

ОСКІЛЬКИ, цей Договір розроблений для забезпечення чіткого та прозорого процесу реалізації Програми, дотримання норм та вимог українського законодавства та політик DAI та забезпечення певного рівня довіри у відносинах між Проєктом, Виконавцями-партнерами (у тому числі, VFI), Менторами та Протеже під час підготовки та виконання Програми на всіх етапах.

ОСКІЛЬКИ, цей Договір є юридично значущим договором між Користувачем та DAI, використовуючи цей Інтернет-портал, або реєструючись для участі у Програмі, Користувач погоджується з усіма нижчевикладеними положеннями цього Договору, а також з усіма іншими правилами, політиками й процедурами, що мають відношення до Проєкту та Програми, які DAI може в той або інший час надавати Користувачу.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

"Договір" означає цей Договір про умови використання Інтернет-порталу;

"Заявники" означає суб'єкти підприємницької діяльності, які подають заявку на участь у Програмі;

"Заявка" означає заявку, яку подають Заявники на участь у Програмі;

"Інтернет-портал" означає веб-сайт, який збирає, зберігає та управляє всією інформацією, що стосується Програми;

"Контент Користувача" означає вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, організовані, розроблені або надані DAI та Виконавцями-партнерами (у тому числі, VFI) та розміщені (доступні) на Інтернет-порталі для використання Користувачем;

"Конфіденційна інформація" означає інформацію, визначену в Статті 3 цього Договору, будь-які внутрішні політики, бізнес-процеси, інформацію про процедури проведення Програми, аналітичні, наукові підходи, технології, ноу-хау, технічні та Персональні дані, продукти, послуги, проєкти, презентації та ідеї продуктів та послуг Сторін, в тому числі, Менторів чи Протеже;

"Користувач" означає суб’єкта підприємницької діяльності, фізичну особу, організацію, або юридичну особу, яка згодна з умовами цього Договору (у тому числі, Ментори та Протеже);

"Ментори" означає міжнародні середні чи великі суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідають критеріям відбору та співпрацюватимуть із Протеже у Програмі;

"Обліковий запис" означає обліковий запис, який створив (зареєстрував) Користувач, щоб використовувати Інтернет-портал для цілей Програми, відповідно до вимог, описаних у пункті 2.1 цього Договору;

"Партнери" означає учасники Програми, зокрема, Ментори чи Протеже;

"Партнерські відносини" означає процес участі Партнерів у Програмі;

"Персональні дані" означає відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (наприклад, представників Партнерів), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

"Проєкт" означає проєкт Агентства США з міжнародного розвитку "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України", що здійснюється DAI із залученням виконавців-партнерів: Catalisto, Florida International University, Information Systems Security Partners, Schweitzer Engineering Laboratories, Social Boost та Veterans First Initiative (далі разом або окремо – "Виконавці-партнери");

"Програма" означає Менторську програму для малих та середніх суб'єктів підприємницької діяльності, спрямовану на сприяння співпраці між міжнародними середніми та великими суб'єктами підприємницької діяльності та українськими малими та середніми суб'єктами підприємницької діяльності, які у своїй діяльності використовують технології кібербезпеки, або подібні до них можливості;

"Протеже" означає українські малі чи середні суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідають критеріям відбору та співпрацюватимуть із Менторами у Програмі;

"Реєстраційні дані Користувача" означає інформацію стосовно Користувача, включаючи ім'я, прізвище та по-батькові, назву юридичної особи, email, контактний номер телефону та адресу, а також іншу інформацію необхідну для створення Облікового запису Користувача;

"Сторона" означає DAI або Користувач в рамках цього Договору;

"Сторони" означає DAI та Користувач разом;

"MPIMS" означає систему управління інформацією Програми, в якій надійно зберігається інформація всіх Заявників та Партнерів;

"VFI" означає Veterans First Initiative, Виконавця-партнера, відповідального за реалізацію Програми.

2. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ

2.1. Використання Інтернет-порталу та реєстрація Облікового запису.

2.1.1. "Ви" (і всі похідні слова) означає Користувача, а саме Вас особисто, а також будь-яку особу, що діє в якості Вашого агента, від Вашого імені або з Вашого дозволу, а якщо Ви приймаєте умови цього Договору від імені компанії або іншої юридичної особи – дана юридична особа. Ви засвідчуєте й гарантуєте, що Ви: (I) досягли віку 14 років (відповідно до вимог п. 2.1.3. цього Договору) та (II) здатні укласти юридично значимий договір. Якщо Користувач приймає ці Умови від імені компанії або іншої юридичної особи, то Ви також засвідчуєте й гарантуєте, що: (a) Ви маєте повноваження для створення зобов'язань для даної юридичної особи, (b) така юридична особа вповноважена вести свою господарську діяльність в Україні, а також, що (c) усі працівники, посадові особи, агенти та інші представники юридичної особи, які користуються Вашим Обліковим записом в Інтернет-порталі, належним чином уповноважені одержувати до нього доступ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З УМОВАМИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ, ВИ НЕ ПОВИННІ РЕЄСТРУВАТИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЧИ КОРИСТУВАТИСЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОМ.


2.1.2. Для використання Інтернет-порталу, Користувач повинен створити свій власний Обліковий запис шляхом заповнення відповідних полів форми створення нового облікового запису доступних на Інтернет-порталі та надання повних та достовірних Реєстраційних даних Користувача. Користувач погоджується надати точну і повну інформацію під час реєстрації та використання Інтернет-порталу та оновлювати свій Обліковий запис для підтримання точності та повноти Реєстраційних даних Користувача. Користувач погоджується, що DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) можуть зберігати та використовувати Реєстраційні дані Користувача, надані для обслуговування Облікового запису.

2.1.3. Лише особи, яким виповнилося 18 років можуть створювати Облікові записи.

2.1.4. Ви несете виключну відповідальність за забезпечення актуальної й достовірної інформації відносно Вашого Облікового запису на Інтернет-порталі. Ні DAI, ні Виконавці-партнери не несуть відповідальності за достовірність, дійсність, точність, або повноту Реєстраційних даних Користувача.

2.1.5. Ви відповідаєте за збереження режиму конфіденційності відносно свого пароля до Облікового запису на Інтернет-порталі та всієї діяльності, здійснюваної завдяки або за допомогою використання Вашого Облікового запису, включаючи дії інших осіб (незалежно від того, чи санкціоновані такі дії чи ні). Ви погоджуєтеся негайно повідомляти DAI про будь-яке порушення безпеки вашого Облікового запису. DAI зберігає за собою право вимагати від Вас зміни будь-якого з Ваших паролів, якщо DAI вирішить, що вони перестали бути безпечними. Ні DAI, ні Виконавці-партнери не несуть відповідальності за будь-яку шкоду, або збитки будь-якого характеру, які можуть бути понесені в результаті одержання несанкціонованого доступу або використання Вашого Облікового запису.

2.2.Обмеження щодо використання Інтернет-порталу та Контенту Користувача.

2.2.1. Користувач погоджується використовувати Інтернет-портал та Контент Користувача лише для свого особистого користування для цілей Програми та в рамках своєї ролі в Програмі та не має права:

2.2.1.1. одержувати доступ, або використовувати сервіси Інтернет-порталу способами, які не дозволені цим Договором, заподіювати шкоду, перешкоджати або втручатися в роботу Інтернет-порталу;

2.2.1.2. використовувати Інтернет-портал у зв'язку із шахрайськими або неправомірними діями, операціями або діяльністю, що встановлюється винятково на розсуд DAI та Виконавців-партнерів;

2.2.1.3. реєструватися для використання Інтернет-порталу автоматичними засобами чи під шахрайськими або неправдивими приводами;

2.2.1.4. втручатися, обходити, вносити зміни в будь-який механізм захисту, який використовується DAI або Виконавцями-партнерами;

2.2.1.5. передавати будь-які віруси, баги, дефекти, троянські коні або будь-які програми руйнівної дії;

2.2.1.6. змінювати чи видаляти будь-які повідомлення про авторські права, торговельні марки чи інші права власності з будь-якої копії документів чи матеріалів, які Користувач може завантажити або роздрукувати з Інтернет-порталу;

2.2.1.7. використовувати умисно чи неумисно будь-який Контент Користувача на Інтернет-порталі у спосіб, що суперечить чи порушує будь-яке чинне законодавство, правило чи положення, що мають силу закону;

2.2.1.8. використовувати Інтернет-портал будь-яким способом, який може завдати шкоди, заразити, перевести, відключити, перевантажити або іншим чином пошкодити будь-яку комп'ютерну систему, включаючи, але не обмежуючись, сервери, мережі та інші компоненти, які підключені до, або використовується для Інтернет-порталу;

2.2.1.9. перешкоджати іншим Користувачам використовувати Інтернет-портал чи Контент Користувача;

2.2.1.10. прагнути отримати доступ до будь-яких матеріалів, або інформації, що не відповідають ролі Користувача в Програмі, будь-якими способами;

2.2.1.11. намагатися вчиняти перераховані вище дії, сприяти або дозволяти будь-якій особі брати участь у таких діях.

2.3. Управління інформацією.

2.3.1. Вся інформація про Заявників та Партнерські відносини повинна зберігатися виключно та надійно в MPIMS. Інформація повинна включати, але не обмежуючись, пакети Заявок, результати комп'ютеризованих анкет, угоди про Партнерські відносини та звіти про розвиток Партнерських відносин. VFI буде адмініструвати та управляти MPIMS, поки не закінчиться період проведення Проєкту.

2.3.2. Інтернет-портал функціонує як інтерфейс користувача для MPIMS і містить відповідну інформацію про Програму; огляд Програми, рекомендації щодо участі, поширені запитання, відповідні посилання та контактну інформацію.

2.3.3. У випадку, якщо Заявка не буде затверджена для Партнерських відносин, запис про Заявку буде зберігатися в MPIMS протягом періоду проведення Проєкту, але будь-яка та вся інформація, надана в пакеті Заявки, буде видалена з MPIMS за найближчої можливості.

2.3.4. У разі припинення активних Партнерських відносин запис про причину припинення Партнерських відносин зберігається в MPIMS протягом періоду проведення Проєкту, але будь-яка та вся інформація, надана в пакеті Заявки, буде видалена з MPIMS за найближчою можливістю.

2.4.Використання Контенту Користувача та обмеження доступу до даних.

2.4.1. Інтернет-портал містить загальну інформацію про Програму, окремий портал для адміністраторів та Партнерів. Відповідно до того, що Користувачі прагнуть отримати від Інтернет-порталу та їх ролі у Програмі (наприклад, Заявник, Партнер Ментор чи Партнер Протеже), Користувачі можуть управляти обсягом завдань, який вони можуть виконувати, даними, які можуть шукати, і обсягом ресурсів, які можуть отримати на Інтернет-порталі.

2.4.2. Використання Контенту Користувача на Інтернет-порталі здійснюється Користувачем на наступних умовах:

2.4.2.1. Користувачу дозволяється використовувати Контент Користувача тільки для цілей Програми;

2.4.2.2. Користувачу забороняється копіювати, зберігати та записувати на диск чи будь-який інший носій інформації Контент Користувача для власного використання та не для цілей Програми, а також забороняється поширювати Контент Користувача в мережі Інтернет;

2.4.2.3. Користувачу забороняється надавати доступ до Контенту Користувача будь-яким третім особам;

2.4.2.4. Користувачу забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатись у роботу Інтернет-порталу, а також використовувати Інтернет-портал для будь-якої незаконної діяльності.

2.4.3. DAI, в тому числі за вказівкою Виконавців-партнерів та VFI, залишає за собою право закрити Обліковий запис будь-якого Користувача за порушення умов Договору та/або правил використання Контенту Користувача на Інтернет-порталі.

2.4.4. DAI залишає за собою право змінювати Контент Користувача залежно від ролі Користувача без попереднього повідомлення Користувача та не несе відповідальність за внесення таких змін.

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ЛІЦЕНЗІЇ ТА ІНШІ ПРАВА

3.1. Інтернет-портал належить та управляється DAI. DAI є власником всіх майнових прав відносно всіх матеріалів, що з’являються на Інтернет-порталі, включаючи текст, дизайн порталу, логотипи, графіку, піктограми та зображення, а також їх вибір, складання та розміщення, найменування, комерційні позначення, торговельні марки, сервісні позначення, слогани, логотипи, доменні імена або інші відмінні позначення DAI, використовуваних у зв'язку із Програмою чи Проєктом.

3.2. Використання Інтернет-порталу не надає Користувачеві права власності на будь-які права інтелектуальної власності на Інтернет-портал або Контент Користувача, до якого Користувач має доступ. Користувач може використовувати Контент Користувача лише у тому порядку, в якому це прямо дозволено Інтернет-порталом та умовами цього Договору.

3.3. Якщо Користувач виконуєте умови цього Договору, DAI та Виконавці-партнери надають Користувачу обмежену, невиняткову, без гарантії якості, що може бути відкликана та не підлягає передачі ліцензію, без права субліцензування, що поширюється на територію України на використання Контенту Користувача з метою участі у Програмі, на умовах викладених в цьому Договорі та на строк дії Договору виключно видами (способами) використання передбаченими Інтернет-порталом та умовами цього Договору.

3.4. Не зважаючи на наведене вище, DAI та Виконавці-партнери не надають Користувачу жодних прав на використання торговельних марок, логотипів та іншого брендування, що можуть міститись в Контенті Користувача, а також на Інтернет-порталі, без попередньої письмової згоди власника таких матеріалів.

3.5. DAI та Виконавці-партнери залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент Користувача, що їм належить, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту Користувача третіми особами.

3.6. Користувач зобов’язуються не порушувати прямо чи опосередковано права інтелектуальної власності DAI чи Виконавців-партнерів будь-яким способом. Користувач повинен негайно зв’язатися з DAI у разі виникнення будь-яких проблемних питань щодо претензій чи порушень прав інтелектуальної власності.

4. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

4.1. Для цілей цього Договору Конфіденційна інформація включає будь-яку фінансову, комерційну, технічну та іншу інформацію та дані у будь-якій формі, розкриті Сторонами та Виконавцями-партнерами відповідно до цього Договору, щодо Проєкту та Програми. Конфіденційна інформація включає, але не обмежується, будь-яку інформацію, що стосується: програмного коду, архітектури, технологій, комп’ютерних програм (або їх складових частин), розроблених або які розробляються Сторонами чи\та Виконавцями-партнерами, або будь-ким з їх працівників, афілійованих осіб, підрядників або агентів; інформацію про постачальників та клієнтів; бізнес-планів; планів випуску продукції та послуг; дослідницької роботи; ноу-хау; схем, дизайну, креслень, що стосуються продукції, програмного забезпечення, розробок, винаходів, процесів, формул та технологій; інвесторів та стратегічних партнерів; контрактів з клієнтами; угод з інвесторами та стратегічними партнерами; Персональні дані потенційних та існуючих працівників, консультантів і підрядників. Сторони визнають, що враховуючи особливості Проєкту та Програми, Конфіденційна інформація може бути прямо не позначена грифом "Конфіденційно", але все одно вважатиметься конфіденційною, якщо доступ до неї не є вільним (наприклад, доступ до неї в електронній формі захищений паролем, або документи/носії з інформацією перебувають у приміщеннях Сторін з обмеженим доступом). У разі будь-яких сумнівів щодо того, чи є інформація Конфіденційною інформацією, Сторона зобов’язується письмово звернутися до іншої Сторони та вважати, що така інформація є Конфіденційною, до отримання роз’яснення від Сторони.

4.2. Конфіденційна інформація не включає наступну інформацію: (I) яка є публічно відомою на момент її розголошення (якщо причина того, що інформація стала публічно відомою, не є порушенням Сторонами цього Договору, або інших зобов’язань із дотримання конфіденційності); (II) була правильно і законно отримана Стороною до моменту її розкриття іншій Стороні; (III) відповідає по суті інформації, яка була надана Стороні, залежно від обставин, іншою особою без будь-яких обмежень на розкриття; (IV) самостійно зібрана Стороною або від її імені або її представниками або Виконавцями-партнерами; (V) яка не може вважатись конфіденційною (або не може вважатись комерційною таємницею) згідно із законодавством України.

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати Конфіденційну інформацію, прямо або опосередковано, без письмового дозволу Сторони, яка є власником такої інформації, окрім випадків, коли таке розголошення вимагатиметься відповідно до закону на підставі вмотивованого запиту від компетентних державних органів(наприклад, уряд України, органи місцевого самоврядування чи правоохоронні органи тощо). Відповідно до умов цього Договору, розголошенням вважатиметься будь-яка передача або сприяння передачі Конфіденційної інформації третім особам (за винятком Виконавців-партнерів) у будь-якій формі, в тому числі але не обмежуючись, у паперовій, електронній, шляхом передачі електронною поштою, instant messengers, тощо, розголошення на публічних заходах, публікування Конфіденційної інформації у засобах масової інформації, шляхом публікацій у мережі Інтернет, соціальних мережах тощо.

5.2. У разі необхідності розголошення/передачі Конфіденційної інформації на вимогу компетентних державних органів (наприклад, уряд України, органи місцевого самоврядування чи правоохоронні органи тощо) відповідно до чинного законодавства, розкриваюча Сторона повідомить іншу Сторону про таку обставину протягом не більше ніж 3 (трьох) календарних днів з моменту розголошення/передачі та надати іншій Стороні, Заявникам чи Учасникам: (І) копію запиту такого компетентного державного органу; (ІІ) детальний опис Конфіденційної інформації, яку було розголошено.

5.3. У разі передачі Конфіденційної інформації третім особам (за винятком Виконавців-партнерів), у тому числі за запитами компетентних державних органів або за письмовою згодою власника такої інформації, Сторони повідомлятимуть у письмовій формі таку третю особу про конфіденційний статус наданої інформації.
5.4. Сторони використовуватимуть Конфіденційну інформацію лише для цілей Проєкту та з метою реалізації Програми. Будь-яке використання Конфіденційної інформації прямо або опосередковано для власних цілей та/або на користь третіх осіб вважатиметься порушенням цього Договору.

5.5. Кожна Сторона забезпечить захист Конфіденційної інформації та буде вживати заходи безпеки, які застосовуються до її власної конфіденційної інформації.

5.6. Відповідно до цього Договору, жодна ліцензія або патент, авторське право або інші права інтелектуальної власності на об’єкти, незалежно від того чи зареєстровані такі права чи ні, до яких можуть отримати доступ Сторони, не передаються (не відчужуються) та не надається ліцензія (субліцензія) однією Стороною іншій Стороні. Сторона, що отримує доступ до зазначених об’єктів, не отримує жодного права власності на них, та може використовувати (у разі наявності такої потреби) їх лише в обсязі та на умовах, що письмово погоджені із іншою Стороною. Факт розкриття такої інформації, яка складає частину будь-якого об’єкту права інтелектуальної власності, чи містить відомості про такий об’єкт, не надає Стороні права на недозволений власником цього об’єкту розголос (інше поширення) чи використання, розпорядження такою інформацією.

5.7. Користувач зобов'язується не використовувати Конфіденційну інформацію на шкоду іншим Користувачам, DAI чи Виконавцям-партнерам та зобов'язується використовувати її лише у зв'язку з Проєктом та Програмою.

5.8. Зобов’язання з дотримання конфіденційності, визначені у цьому Договорі діють протягом трьох років після припинення Договору чи закінчення Програми.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1.У будь-який момент строку дії цього Договору на вимогу Сторони, Заявників чи Учасників, яким належить Конфіденційна інформація, а також негайно після припинення цього Договору, інша Сторона зобов’язується повернути всі пристрої, записи, дані, замітки, пропозиції, специфікації, обладнання, книги, плани, діаграми, брошури, супроводжувальні документи та специфікації на продукцію, фотографії, комп’ютерні програми або їх частини, та будь-яку іншу документацію (що міститься або зберігається на будь-якому носії, включаючи паперові, магнітні, оптичні або будь-які інші), що були їй надані в рамках цього Договору. Сторони не мають права залишати собі будь-які з зазначених у цьому пункті копії матеріалів або інформацію та зобов’язується знищити всі копії таких матеріалів/носіїв інформації відразу після припинення цього Договору між Сторонами. Після закінчення строку співпраці Користувача в рамках Програми або після закінчення Програми чи блоку Програми, залежно від того, що трапиться першим, Користувач негайно поверне всю Конфіденційну інформацію та матеріали, надані йому/її для цілей Програми та знищити всі копії такої інформації та матеріалів.

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Приймаючи умови цього Договору, Користувач надає DAI згоду на збір, зберігання, передачу, оприлюднення, знеособлення Реєстраційних даних Користувача, що можуть містити в собі Персональні дані.

7.2. Користувач добровільно надає DAI свої Реєстраційні дані Користувача, які можуть містити Персональні дані.

7.3. Реєстраційні дані Користувача, в тому числі, Персональні дані, оброблятимуться з метою юридичного оформлення укладення цього Договору та надання доступу до Контенту Користувача на Інтернет-порталі.

7.4. Розпорядником Реєстраційних даних Користувача, що можуть містити в собі Персональні дані, буде DAI та VFI.

7.5.Реєстраційні дані Користувача, що можуть містити в собі Персональні дані, будуть видалені разом із закриттям Облікового запису Користувача після розірвання цього Договору.

7.6.Направлення письмового повідомлення про відкликання згоди на обробку Персональних даних Користувачем прирівнюється до письмового повідомлення про одностороннє розірвання Договору передбачене п. 10.4. цього Договору. Через 30 днів з моменту отримання DAI такого повідомлення Договір вважається розірваним, а Реєстраційні дані Користувача будуть видалені разом із закриттям Облікового запису.

8. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1.DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) не дають жодних гарантій та заяв щодо Контенту Користувача, включаючи, але не обмежуючись, гарантій щодо його точності, надійності, повноти чи своєчасності. DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) не несуть відповідальності за правдивість, точність або повноту будь-якої інформації, що передається Користувачеві, або за помилки чи упущення в ній, а також за будь-які затримки чи переривання даних або потоку інформації з будь-якої причини. Користувач погоджується використовувати Інтернет-портал та Контент Користувача на власний ризик.

8.2.DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) не дають жодних гарантій, що Інтернет-портал буде працювати без помилок, або що Інтернет-портал, його сервер або Контент Користувача не містять комп'ютерних вірусів або подібних погіршень чи руйнівних властивостей. Якщо використання Інтернет-порталу або Контенту Користувача призводить до необхідності обслуговування або заміни обладнання або даних для Користувача, DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) не несуть відповідальності за ці витрати.

8.3.DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) не дають жодних гарантій збереження Контенту Користувача, розміщеного Користувачем на Інтернет-порталі, тому в разі якщо Користувач зацікавлений у збереженні будь-якого Контенту Користувача, розміщеного на Інтернет-порталі, Користувач повинен скористатися іншими способами збереження необхідної інформації. Користувач підтверджує, що він використовує Інтернет-портал на свій страх і ризик.

8.4.DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) не дають жодних гарантій, що будь-яка інформація, завантажені дані Користувачами в рамках Інтернет-порталу, будуть відповідати критеріям достовірності, точності та актуальності.

8.5. Інтернет-портал та Контент Користувача надаються за принципом "як є" та "як доступно" без будь-яких гарантій. Цим DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) відмовляються від усіх гарантій, включаючи, але не обмежуючись, гарантій права власності, товарності, не порушення прав третіх осіб та придатності для певної цілі.

8.6. Сторона, яка в порушення умов цього Договору, розголосила Конфіденційну інформацію третім особам, несе майнову відповідальність за розголошення Конфіденційної інформації в межах доказаних збитків, що понесені іншою Стороною.

8.7. DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) ні в якому разі не несуть відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись, випадкові та наслідкові збитки, упущену вигоду або збитки, спричинені втратою даних або перебоями в роботі), що виникли в результаті використання або неможливості використання Інтернет-порталу та Контенту Користувача, базуючись на гарантії, контракті, делікті (включаючи недбалість) або будь-якій іншій правовій теорії, навіть якщо DAI та Виконавцям-партнерам (в тому числі, VFI) було відомо про можливість настання таких збитків.

8.8. DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) не несуть відповідальності за припинення доступу до Інтернет-порталу, що виникла не з їх вини, а також не несуть відповідальності за будь-яку шкоду завдану Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

8.9. Час від часу DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) можуть проводити технічне обслуговування Інтернет-порталу, хоча DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) не беруть на себе відповідальність повідомляти Користувача про планові та позапланові заходи технічного обслуговування, DAI та Виконавці-партнери (в тому числі, VFI) будуть намагатись вживати можливих заходів по повідомленню Користувача, але не будуть нести відповідальність за будь-яку шкоду, що була завдана Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

8.10. Відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням цього Договору, не звільняє Сторону від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

9. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

9.1. Ви погоджуєтеся звільнити й відшкодувати DAI та Виконавцям-партнерам (в тому числі, VFI), а також їх посадовим особам, директорам, працівникам, представникам і афілійованим особам, збитки у зв'язку з будь-якими вимогами, фінансовими зобов'язаннями, збитком (фактичним і непрямим), збитками, штрафами й витратами (включаючи вартість юридичних і інших професійних послуг, а також судові витрати), що випливають або будь-яким способом пов'язаними з (a) Вашим використанням Інтернет-порталу; (b) порушенням Вами (або іншою особою, що користується Вашим Обліковим записом) умов цього Договору, або норм чинного законодавства; (c) Вашою необережністю або навмисно неналежною поведінкою; (d) будь-якою суперечкою між Вами й третьою особою, включаючи будь-якого іншого Користувача; (e) Вашим порушенням прав третіх осіб, включаючи будь-які права на результати інтелектуальної діяльності.

10. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір вважається укладеним з боку Користувача, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору з моменту здійснення Користувачем акцепту.

10.2. Користувач вважається таким, що здійснив акцепт, з моменту проставлення відповідної відмітки в процесі створення Користувачем Облікового запису на Інтернет-порталі.

10.3. Даний Договір вступає в силу с моменту його укладення Користувачем (у відповідності до п. 10.1. та п. 10.2. цього Договору) та діє протягом одного календарного року. Після закінчення першого календарного року цей Договір щоразу автоматично пролонгується на наступний строк один рік.

10.4. Договір може бути розірваний достроково будь-якою зі Сторін, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення про це іншій Стороні не менше, ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати розірвання. У випадку порушення істотних умов цього Договору однією Стороною, інша Сторона має право розірвати цей Договір, направивши письмове повідомлення про це за 15 (п'ятнадцять) днів до запланованої дати розірвання.

10.5. DAI, в тому числі за вказівкою Виконавців-партнерів та VFI, може призупинити або припинити Ваше використання, або анулювати Ваш доступ до Інтернет-порталу у той або інший час, як при наявності підстави, так і без такої, а також без повідомлення, у тому числі у випадку, якщо DAI вважає, що (I) Ваша контактна інформація є неактуальною або що Ви не відповідаєте на повідомлення, адресовані безпосередньо Вам; (II) інформація, надана Вами для користування Інтернет-порталом, є неправильною, недостовірною, такою, що застаріла або неповною; (III) Ви задіяні в здійсненні неправомірної діяльності; (IV) Ви допустили порушення положень цього Договору; (V) Ваш Обліковий запис не використовувався протягом більш ніж 1 (одного) місяця.

10.6. DAI, в тому числі за вказівкою Виконавців-партнерів та VFI, має право відмовитись від виконання своїх зобов’язань за цим Договором в порядку, що передбачений п. 10.4. Договору, і при цьому, у випадку спричинення Користувачу розірванням Договору будь-яких збитків, звільняється від їх відшкодування.

10.7. Відмова Користувача від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (розірвання Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від участі у Програмі.

10.8. Після припинення дії цього Договору на будь-якій підставі, права й ліцензії, надані Користувачеві відносно Контенту Користувача, негайно припиняють діяти й Ви повинні негайно припинити будь-яке використання Інтернет-порталу.

11. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ

11.1. Цей Договір може бути змінено DAI в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Зміни набирають чинності в день публікації.

11.2. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою: [зазначити: адресу].

11.3. Користувач розуміє та погоджується, що його/її згода з умовами цього Договору або використання Інтернет-порталу після дати публікації змін до Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з DAI в установленому цим Договором порядку.

12. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Відносини, що виникають за цим Договором регулюються правом України.

12.2. Будь-який спір, розбіжність або претензія, що виникає або стосується цього Договору чи її тлумачення, виконання, порушення, розірвання або недійсності, вирішується Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України відповідно до Регламенту арбітражного суду. Кількість арбітрів – три. Місце арбітражу – Київ, Україна. Мова арбітражного провадження – англійська.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Договір являє собою остаточний договір між вами і DAI відносно його предмету.

13.2. Цей Договір не створює і не повинен тлумачитися як такий, що створює відносини спільного підприємства, співвласників, партнерів або відносини типу "агент-принципал" між Вами й DAI.

13.3. За бажанням Користувача, цей Договір може бути оформлений Сторонами в письмовій формі. У випадку, якщо Користувачу необхідний роздрукований та підписаний DAI примірник Договору, Користувач друкує та підписує з свого боку чинну редакцію Договору у двох ідентичних примірниках та надсилає обидва примірники поштою цінним листом чи з кур’єром, чи передає їх особисто на адресу DAI (за умови додаткового попереднього узгодження Сторонами дати та часу прибуття Користувача чи представника Користувача). DAI зобов’язується підписати з свого боку Договір, що повністю відповідає чинній редакції Договору, опублікованій в мережі Інтернет за адресою: [зазначити: адресу], та повернути Користувачу один його примірник поштою цінним листом (або передати особисто в руки) за адресою місцезнаходження Користувача, котру останній зобов’язується письмово повідомити DAI.

13.4. У разі, якщо будь-яке із положень цього Договору стає недійсним, воно не впливає на дійсність Договору у цілому. Сторони погоджуються замінити будь-яке таке недійсне положення на дійсне, яке з максимальною точністю відображатиме їхні первинні наміри.
13.5. Цей Договір укладений англійською та українською мовами. У випадку будь-яких розбіжностей або суперечностей між англійською та українською версіями тексту, переважну силу матиме текст англійською мовою.
РЕКВІЗИТИ АДРЕСАТА
DAI:Компанія DAIGlobalLLCАдреса для повідомлень: 01034, Київ, вул Володимирська 49а, офіс 247

Зв’яжіться з нами

Для одержання детальнішої інформації про програму Ментор-Протеже для МСБ напишіть нам:

connect_now@vetfi.com

USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity