Найчастіші запитання

Хто організатор програми Ментор-Протеже для МСБ?

Програма Ментор-Протеже для МСБ є частиною діяльності Проєкту Агентства США з міжнародного розвитку «Кібербезпека для критичної інфраструктури в Україні» та імплементується за сприяння VFI та DAI. Наглядова рада програми, яка приймає рішення щодо адміністративних і операційних питань, складається з представників Агентства США з міжнародного розвитку, VFI і DAI. Якщо склад Наглядової ради буде змінено, всі учасники будуть повідомлені про такі зміни завчасно.
www.usaid.gov/ukraine
www.vetfi.com
www.dai.com

Чи захищена інформація про мою компанію?

Умови та політика конфіденційності програми Ментор-Протеже для МСБ містить положення про конфіденційність і захист інформації, що визначають, яка інформація вважається конфіденційною, як вона захищається, і які сторони мають доступ до такої інформації.
Додатково рекомендовано укласти Угоду про нерозголошення між наставником і протеже до початку співпраці.
Після прийняття команди у програму має бути розроблений Меморандум про взаєморозуміння (МПВ). Однією з основних цілей МПВ є визначення конкретних видів інформації, якою можуть ділитися Ментор та Протеже під час їхньої участі у програмі.

Хто може взяти участь в програмі?

Кандидати-Ментори, які відповідають наступним критеріям, запрошуються до відбору на участь у програмі:

◦ Юридична особа, зареєстрована поза межами України

◦ Має право на здійснення комерційної діяльності на території України

◦ Протягом останніх 3 років здійснювала комерційну діяльність в Україні

◦ Класифікуються як середній або великий бізнес відповідно до стандартів класифікації ЄС або США

◦ Мають виокремлений напрям діяльності, пов’язаний з кібербезпекою або інформаційними технологіями

◦ Готові заповнити Анкету самооцінки рівня кібербезпеки

Кандидати-Протеже, які відповідають наступним критеріям, запрошуються до відбору на участь у програмі:

◦ Юридична особа, зареєстрована в Україні

◦ Має право на здійснення комерційної діяльності на території України

◦ Протягом останніх 3 років здійснювала комерційну діяльність в Україні

◦ Класифікуються як малий або середній бізнес відповідно до українських стандартів класифікації. Прийнятною організаційно-правовою формою учасника є товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), акціонерні товариства (АТ), філіал, спільне підприємство (СП), та фізична особа-підприємець

◦ Мають виокремлений напрям діяльності, пов’язаний з кібербезпекою або інформаційними технологіями

◦ Готові заповнити Анкету самооцінки рівня кібербезпеки

*Винятки із критеріїв відбору можуть бути зроблені за спеціальним дозволом.

Як відбувається процес формування команд Ментор-Протеже?

◦ Ментори та Протеже заповнюють аплікаційну-форму. https://form.collect.dai.com/x/wQg90R7o

◦ Ментори та Протеже отримують захищене посилання на онлайн анкету самооцінки рівня кібербезпеки (АСРК)

◦ Ментори та Протеже подають анкети АСРК

◦ Аплікаційні форми проходять оцінювання для включення у програму

◦ Проводяться співбесіди з командою Ментор-Протеже

◦ Команда Ментора та Протеже інтегрується в програму

◦ Ментори та Протеже підписують Меморандум про взаєморозуміння (МПВ)

◦ Ментор працює з Протеже

◦ Протеже подають щоквартальні звіти про результати роботи

◦ Команда Ментора та Протеже випускається або продовжує працювати у парі

Як формуються пари Менторів і Протеже?

Кандидатам в Ментори і Протеже рекомендується знайти партнерів попередньо до подачі заплікаційної форми на участь у програмі. Однак програма надає допомогу в підборі партнерів тим кандидатам, які не мають заздалегідь обраного партнера.

Коли закінчується співпраця Ментора і Протеже?

Мінімальний строк співпраці команди Ментор-Протеже 1 рік. Після закінчення цього терміну ефективність роботи команди Менторів-Протеже оцінюється Наглядовою радою програми. Команда може отримати дозвіл на продовження партнерства ще на один рік, якщо таке продовження є можливим.

Яка діяльність вважається "Менторством"?

Дії Ментора, що передбачаються програмою, будуть чітко визначені в Меморандумі про взаєморозуміння (МПВ).

Менторська діяльність може включати, але не обмежуватися наступним:

◦ Навчальні заходи (очні, онлайн-курси, вебінари і т.д.)

◦ Технічна допомога (технічна підтримка, проєктування, інжиніринг, експлуатація і т.д.)

◦ Адміністративна допомога (внутрішні бізнес процеси, контракти, ціноутворення, комерційні пропозиції, управління проєктами і т.д.)

◦ Демонстрація продукції або послуг (апаратне забезпечення, програмне забезпечення, вбудоване програмне забезпечення, процеси тощо)

Які умови участі?

Учасники повинні дотримуватися таких умов, щоб продовжувати участь у програмі:

◦ Дотримуватися відповідності критеріям відбору учасників

◦ Дотримуватися умов користування

◦ Необхідно підписати Меморандум про взаєморозуміння (МПВ) між Ментором та Протеже

◦ Щоквартально надавати звіти про виконану роботу

Команди можуть бути виключені з програми в разі порушення умов участі.

Чому моя організація не була обрана для участі в програмі?

Рішення про зарахування учасника до участі у програмі приймається виключно на розсуд Наглядової ради програми Ментор-Протеже для МСБ.

Можливі причини відмови в прийомі:

◦ Невідповідність критеріям відбору

◦ Знаходження організації в списку санкцій України, США або ЄС

◦ Свідчення злочинної діяльності з боку претендента

◦ Існуючі судові процеси за участі претендента

◦ Наявність афілійованих осіб, які не відповідають критеріям відбору

Що таке анкета самооцінки рівня кібербезпеки (АСРК)?

АСРК - це онлайн-анкета, розроблена Агентством з кібербезпеки і захисту інфраструктури США (CISA) на основі методики оцінки стійкості кібербезпеки (CRR). Інформація, надана в АСРК, буде розглядатися як конфіденційна і не буде надана жодним сторонам, крім співробітників програми Ментор-Протеже для МСБ.

Мета АСРК - надати стандартизований метод оцінки базового рівня кібербезпеки кожної організації, яка буде брати участь у програмі.

АСРК використовується для:

◦ Оцінки здатності Ментора надавати послідовне і надійне наставництво

◦ Оцінки базового рівня кібербезпеки Протеже

◦ Визначення потенційних цілей, пов'язаних з кібербезпекою, для команди Ментора і Протеже

◦ Оцінки ефективності роботи команди перед закінченням програми

Щотаке Меморандум про взаєморозуміння (МПВ)?

МПВ - це угода між Ментором та Протеже, що не має обов'язкової сили та в якій описуються тривалість, обсяг, конкретні цілі, заплановані зобов'язання, порядок обміну та захисту інформації, а також уповноважені контактні особи. МПВ може бути складений за шаблоном, наданим команді Ментора та Протеже після прийняття в програму, або з використанням існуючого в компаніях внутрішнього формату.

Що таке щоквартальний звіт про результати роботи?

Щоквартальний звіт про результати роботи - це онлайн-форма, яка використовується для обліку результатів роботи команди Ментора і Протеже, включаючи цілі, досягнуті у співпраці команди, взаємодію з іншими компонентами програми Проєкту «Кібербезпека критичної інфраструктури в Україні», або інші спільні ініціативи Ментора і Протеже. Квартальний звіт готує і подає Протеже.

Як стати успішним випускником програми?

Команди, які продовжують відповідати критеріям та умовам участі, стають випускниками програми через рік спільної роботи та отримають сертифікат про успішне закінчення програми, схвалений Агентством США з міжнародного розвитку.

Які інвестиційні можливості відкриваються для учасників?

Компанії, які беруть участь в програмі Ментор-Протеже у ролі Протеже, можуть одержати можливість залучення фінансування на основі продемонстрованої ними здатності до подальшого розвитку бізнесу в сфері кібербезпеки.
За умови схвалення відповідного бюджету, Проєкт «Кібербезпека критичної інфраструктури в Україні» має намір надати фінансування найперспективнішим компаніям через грантовий фонд у розмірі 3 млн.доларів США. Гранти в розмірі до 250 000 доларів США можуть стати стартовим фінансуванням для розвитку компаній відповідно до їх конкретних потреб, бізнес-планів та результатів діяльності.

Зв’яжіться з нами

Для одержання детальнішої інформації про програму Ментор-Протеже для МСБ напишіть нам:

connect_now@vetfi.com

USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity